1. května 2017

Plamen lásky

Když na svém těle cítím mráz
a celá se jen třesu,
věřím, že přijdeš, zlomíš tu hráz,
zachráníš mě a všechno snesu.

Protože Ty jsi oheň můj,
před Tebou ledy roztají,
cítím Tvé teplo, plamen Tvůj.
Ten, co mě hřeje potají.

Nebojím se, že zima zničí mě.
Nemám strach, že mi ublíží,
protože oheň spojil srdce dvě,
jsem v teple, nic mě netíží.

Jelikož Ty jsi oheň můj,
co hřeje mě každý den,
chci být jen s Tebou, stůj co stůj.
Vždyť ty Ty jsi můj ohnivý sen !!